Doel

Het doel van de netwerkgroep

REN Overijssel – Noordoostpolder is een netwerkgroep door en voor ergotherapeuten.

Het is doel van deze groep is de horizontale en verticale communicatie tussen ergotherapeuten in de regio en Ergotherapie Nederland te bevorderen.

REN Overijssel – Noordoostpolder streeft ernaar de samenwerking tussen ergotherapeuten in de regio en de afstemming van initiatieven te vergroten om samen een zo sterk mogelijke beroepsgroep te vormen.

Zodat wij binnen de komende grote veranderingen in de zorgwereld een steeds grotere, betere en efficiëntere rol kunnen vervullen als specialist in de zelfstandigheid en participatie van de mens.

Najaarsbijeenkomst Zwolle 2016

 

De taken van de REN-commissie

De REN heeft een bestuurlijke commissie en zij hebben de volgende taken:

  • Najaarsbijeenkomst in samenwerking met Ergotherapie Nederland
  • Jaarlijkse inhoudelijke (voorjaars)bijeenkomst voor ergotherapeuten werkzaam in Overijssel en de Noordoostpolder
  • Website-, Facebook- en LinkedIn pagina om als ergotherapeuten elkaar te kunnen vinden en te kunnen communiceren
  • Overzicht van kwaliteitskringen en groepen van ergotherapeuten in de regio
Najaarsbijeenkomst Almelo 2017

De functie van de REN-commissie

  • De commissie is aanspreekpunt voor Ergotherapie Nederland en voor de ergotherapeuten uit de regio in onderlinge communicatie
  • De commissie is een netwerkplatform voor ergotherapeuten uit de regio
  • De commissie is contactpersoon namens alle ergotherapeuten uit de regio voor andere partijen in de regio (zoals ROS Proscoop en Roset)