Regionaal Ergotherapeutisch Netwerk

Netwerkgroep voor ergotherapeuten in de regio Overijssel en de Noordoostpolder

In 2014 zijn vanuit de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland de Regionaal Ergotherapeutisch Netwerken (REN) gevormd, conform de nieuwe verenigingsstructuur. De REN-commissies vertegenwoordigen Ergotherapie Nederland in de regio. Wij hebben de verantwoording om de doelen mede te helpen realiseren.

REN Overijssel – Noordoostpolder is er voor jou!

REN Overijssel / Noordoostpolder op de website van Ergotherapie Nederland